project- en procesmanagement

Dankzij de uitgebreide kennis op het gebied van projectmanagement en procesmanagement lukt het Solid Projects om projecten op tijd en binnen budget op te leveren en de organisatie te ontzorgen. Dat projecten in de juiste handen zijn bij Marcel, blijkt wel uit de uiteenlopende projecten die succesvol zijn opgeleverd (zowel binnen de vastgoedsector, als civiel technisch), de vele aanbevelingen/referenties en uit de vraag van opdrachtgevers om medewerkers te coachen op het gebied van projectmatig werken.

Een voorbeeld van de kracht van Solid Projects is de overtuiging dat het bij wijzigingen binnen projecten essentieel is om telkens de consequenties hiervan in kaart te brengen, zodat een weloverwogen beslissing genomen kan worden over het wel of niet doorvoeren van de wijzigingen. Daarnaast is heldere en duidelijke communicatie hierbij noodzakelijk evenals het op de juiste manier vastleggen van afspraken. Marcel heeft bewezen hierin uit te blinken.

Heeft u behoefte aan een sparringpartner op het gebied van projectmanagement of zelfs aan een échte projectmanager, neem dan contact op!