programmamanagement

Wanneer het vraagstuk binnen de organisatie niet één of enkele losse projecten betreft, maar deze binnen een overkoepelend organisatiedoel vallen, kan er behoefte zijn aan programmamanagement. Programma's dienen anders te worden aangestuurd dan projecten. Programma management heeft als doel overzicht te bewaren over meerdere projecten (of doelstellingen) en deze te monitoren op het behalen van de gestelde doelen. Dit biedt de mogelijkheid om op een strategisch niveau bij te sturen wanneer de bijdrage van de individuele projecten aan het einddoel in het gedrang dreigt te komen.

Solid Projects heeft in diverse hoedanigheden opgetreden als programmamanager, zowel binnen gebiedsontwikkeling als binnen grootschalige duurzaamheidsprogramma's. Marcel beheerst de specifieke vaardigheden die benodigd zijn om doeltreffend programma management uit te kunnen voeren, die wezenlijk verschillen van de vaardigheden die een projectmanager of projectleider nodig heeft. Vooral het strategisch en overkoepelend denken over meerdere projecten en afdelingen heen zijn uitermate belangrijk. Marcel heeft diverse complexe dossiers in korte tijd vlot getrokken en programma's weer in het gareel gebracht.

Is programmamanagement voor uw bedrijf relevant en zoekt u versterking, of zou programmamanagement uw organisatie kunnen versterken? Neem dan vrijblijvend contact op met Marcel.